בקר משיח בע"מ

קבוצת בקר בע"מ

בקר ע.א. נכסים והשקעות בע"מ

בקר ע.א. הנדסה אזרחית בע"מ

מניבים יזמות ובנייה בע"מ